ไฟรัก ไฟบาป

ไฟรัก-ไฟบาป ฟิล์ม 16 มม. / สี?/ พากย์ 18 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศรีอยุธยา นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, แก้วฟ้า, ทัต เอกทัต, สมจิตร, เฉลิม, สงวน, จํารูญ, มนัส, ชาลี