แม่เบี้ย 2532

คำโปรย : สายน้ำ ความหลัง ชายหนุ่ม หญิงสาว และ งู นักแสดง: ภัสสร บุญยเกียรติ    เมขลา  ลิขิต เอกมงคล   ชนะชล อภิรดี ภวภูตานนท์     ส.อาสนจินดา   แม่เบี้ย 2544