ท้าวกกขนาก

ท้าวกกขนาก ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ ฉายที่ สิงคโปร์, นาครเขษม บริษัทสร้าง ศรีสุพรรณภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เทียน ศรีสุพรรณ ผู้กํากับ สง่า กาญจนาคพันธุ์ ผู้เขียนบท สง่า กาญจนาคพันธุ์ ผู้ถ่ายภาพ เทียน ศรีสุพรรณ ภาพยนต์ไทยเรื่องใหม่! ของ ศรีสุพรรณภา นัยนตร (สง่า กาญจนาคพันธุ์ แต่งเรื่องและกำกับการแสดง) ท้าวกกขนาก กําหนดฉายในเดือนเมษายน...