คำอธิษฐานของดวงดาว

จากนวนิยายชีวิตเรื่องยิ่งใหญ่ของ “ดวงดาว” มาเป็นภาพยนตร์ชีวิตของสาวแสนสวยคนหนึ่ง โดย บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ คำอธิษฐานของดวงดาว ดูความรัก ความริษยาอาฆาตระหว่าง 4 สาว กับสาวหนึ่งคือ ดวงดวงผู้บริสุทธิ์ “คำอธิษฐานของดวงดาว” ของ บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ถ่ายภาพโดย ประเทือง ศรีสุพรรณ นักแสดง คำอธิษฐานจากดวงดาว รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง —ดวงดาว ราชพร จุลวงศ์ — ม.จ.จีรพันธ์ วิโรจน์ สายวัฒนะ — วิวัฒน์ โชติ พุกกะพันธ์...