ผีตายซาก

ผีตายซาก ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง หัสดินทร์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร ผู้ประพันธ์ อ.ร.ด. ผู้แต่งบทพากย์ “สุรัตน์” ผู้ถ่ายภาพ ม.ล. เผชิญ หัสดินทร์, อาจิตร สุริยกุล ผู้ลําดับภาพ ม.ล. อนุศิลป์ หัสดินทร์ ผู้ออกแบบฉาก ประเสริฐ บัวบุตร์ ผู้แต่งฉาก ม.ร.ว. วัฒนา ผู้ช่วยผู้แต่งฉาก ทองอยู่ พูลปิติ ผู้แต่งหน้า พ. กาญจนา...