แดนดาวโจร

แดนดาวโจร ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 2 กันยายน 2493 ฉายที่ศรีบางลําภู บริษัทสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เสนีย์ บุษปะเกศ เค้าเรื่อง “โลดโผน ตื่นเต้น รักอย่างยั่วยวน!” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร 8 สิงหาคม พ.ศ. 2493