ชะนะพาล (อำนาจมืด)

ชะนะพาล (อํานาจมืด) ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ ฉายที่ บุษปะนาฏศาลา บริษัทสร้าง บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย และ บริษัทภาพยนตร์จีนสยาม ตงฮั่ว ท.จ.ก. ผู้อํานวยการสร้าง หลวงสุนทรอัศวราช   เค้าเรื่อง “เนื้อเรื่องกินใจอย่างแสนเข็ญ” อำนาจมืด เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ถูกคำสั่งแบนห้ามฉาย เพราะว่ามีฉากด่า และดูถูกคนจีน และฉากซ่องโสเภณี จึงมีปัญหาขัดแย้งในความไม่เหมาะสม ถูกอธิบดีกรมตำรวจสั่งห้ามฉาย ต่อมาเลยเปลียนชื่อเป็น “ชะนะพาล” และออกฉายได้ในนามบริษัทภาพยนตร์จีนสยาม กรรมสิทธิ์ของบริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย ม.ร.ว...