Forgot your password?

A password will be emailed to you.

2 พฤษภาคม 2495

เลือดทรยศ (ขุนโจรใจเพ็ชร ภาคจบ)

เลือดทรยศ (ขุนโจรใจเพ็ชร์ ภาคจบ) ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 2 พฤษภาคม 2495 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร ผู้ประพันธ์ “ไม้ เมืองเดิม” จากบทประพันธ์เรื่อง หนามยอกหนามบ่ง ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์ นักแสดง...

นางนาคพระโขนง 2495

นางนาคพระโขนง 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์