สิงห์ท่าเรือ

สิงห์ท่าเรือ ฟิล์ม 16 มม.? / สี? / พากย์? 20 กรกฎาคม 2498 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง วีภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง V. ผู้ถ่ายภาพ ส. วีระเทวิน นักแสดง ทวี ครุฑปิยะ, วาสนา พรหมมา, ประชุม จันทิมา ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน 2498 (ล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน...