เหล็กล้างแค้น

เหล็กล้างแค้น ฟิล์ม 16 / สี? / พากย์ 20 กันยายน 2494 ฉายที่ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง เพลินจิตต์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ หลวงวิจิตรวาทการ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน และคณะ เค้าเรื่อง “เศร้า คติ รัก ตื่นเต้น” ศรีอยุธยา ฉายวันนี้ เหล็กล้างแค้น สร้างจากบทประพันธ์ ขายดี ของ นักประพันธ์อาวุโส คือ หลวงวิจิตรวาทการ เศร้า...