ขุนทาษ

ขุนทาษ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่ เฉลิมนคร บริษัทสร้าง เทพศิลป ผู้เขียนบท ตีระบุตร์