พะเนียงแตก

นภาฟิล์ม เสนอ ฮาสะบั้น มันสะใจ สมบัติ เมทะนี มาในมาดใหม่เป็นมือปืนขี้เมา พบ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ นางเอกวัยรุ่นผู้น่ารัก พะเนียงแตก ของ รัศมี สมบัติ เมทะนี สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ดวงชีวัน โกมลเสน ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ม.ล.โกมล, ประพันธ์...