จันทโครพ

จันทโครพ ฟิล์ม 16 มม. / สี (กายสิทธิ์) / พากย์ / ความยาว …. นาที 21 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง โรงถ่ายของ ส. อาสนจินดา ผู้อํานวยการสร้าง ส. อาสนจินดา ที่ปรึกษา อิงอร ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ เปี่ยม ทอง ผู้กํากับศิลป์...