กระบี่, 2562

ชื่อภาษาอังกฤษ : Krabi, 2562 นักแสดง ศิรพันธ์ วัฒนจินดา อารักษ์ อมรศุภศิริ พริมริน พัวรัตน์ อัจฉรา สุวรรณ ณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ เลียง ลีลาติวานนท์ เข้าฉายเฉพาะ Lido Connect