เลือดกรรมกร

เลือดกรรมกร ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / 22 กุมภาพันธ์ 2495 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง รังสิตภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ปลั่ง ตันติวิโรจน์ ผู้กํากับ ประชุม จุลละภมร ผู้เขียนบท ประชุม จุลละภมร ผู้ถ่ายภาพ นิทัศน์ ประกาศวุฒิสาร เรื่องย่อ ชอบ เป็นกรรมกรในโรงเลื่อยจักร ของพร้อม ที่ปากคลองรังสิต และคบหาอยู่กับ...