ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ วัฒนากร บริษัทสร้าง น.น. ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บํารุง แนวพานิช “ท้องเรื่องจับตั้งแต่ ขุนช้างถวาย ฎีกา ขุนแผน ติดคุกแล้วสะเดาะโซ่ตรวนออกมาเข้าหานางแก้วกิริยา และแสดงการล่องหนหายตัวจําแลงกาย เป็นนางงามล่อหลอกผู้คุม ขุนช้างให้คนไปดักฉุดนางวันทองไปไว้บ้าน นางกําลังตั้งครรภ์อ่อน ๆ อยู่ ต่อมาจึงคลอดพลายงาม เมื่อพลายงามจําเริญวัยขุนช้างก็คิดฆ่า เพราะเห็นว่าไม่ใช่ลูกของตัว ฯลฯ นักแสดง...