แก้วสารพัดนึก

แก้วสารพัดนึก (2514) ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร เสนอ ภาพยนตร์ 35 ม.ม.ซีนิมาสโคป เสียง..สีอิสต์แมน.. ภาพยนตร์ชีวิตรักต่อสู้..แนวแปลก… สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ นำใน แก้วสารพัดนึก จากบทประพันธ์ของ สันต์ เทวรักษ์ 9 เพลงเอก พร้อมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เนตรนภา, รุจน์ รณภพ, พฤหัส บุญหลง, มารศรี, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, วราภรณ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,...