ลูกทาส 2507

ลูกทาส (2507) กมลศิลปภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ไชยา สุริยัน ประชันบทบาทกับ พิศมัย วิไลศักดิ์ ลูกทาส ร่วมด้วย เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ราชันย์ กาญจนมาศ พร้อมด้วย สาหัส บุญหลง, สมพล กงสุวรรณ,...