Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

23 พฤษภาคม 2524

กูละเบื่อ

กูละเบื่อส์

กูล่ะเบื่อส์ พี.อาร์.โปรดักชั่น โดย ชรินทร์ ทองสิงห์ ขอมอบผลงาน โคตรฮามหามันส์..มัลล์สะหมั่นต๋า.. ฮาตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัย ของ (เจ้า) ล้อต๊อก (หนุ่ม) พระเอกครึ่งใบ กูล่ะเบื่อส์ ล้อต๊อก-จิ๋ว พิจิตร (ฝอย) เรื่อง รวบรวมดาวจี้ระดับชาติวัยสะเหลา V.S. วัยสะรุ่น ชูศรี มีสมมนต์, เทพ โพธิ์งาม, วิยะดา อุมารินทร์, สีเทา, ท้วม ทรนง, มาลี เวชประเสริฐ, ทองแถม, กาญจนา...

สาวน้อย

สาวน้อย

ถึงฟ้าดิน จะสิ้น พิศมัยไมตรี พี่ไม่สิ้น ภักดี มารศรีน้องน้อย ถึงวิญญาณ พี่จะดับ ลับลอย อีกกี่ชาติ พี่จะคอย คอยสาวน้อย ของพี่เอย สาวน้อย ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ เสนอ สาวน้อย บทประพันธ์ ของ อาษา ขอจิตเมตต์ จารุณี สุขสวัสดิ์ ไกรสร แสงอนันต์ อำภา ภูษิต เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ส.อาสนจินดา, ณัฐ ไชยยงค์, สมบูรณ์ สุขีนัย,...