เมียน้อยเมียหลวง

เมียน้อยเมียหลวง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 23 มกราคม 2496 ที่โรงหนังพัฒนากร เค้าเรื่อง “ ปัญหาโลกแตกที่ถกกันอยู่ไม่รู้จบ ทั้งท่านชายทั้งท่านหญิงจะวิ่งกันมาดู”