เรือนรักเก่า

เรือนรักเก่า ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง ผู้อํานวยการสร้าง พร้อมสิน สีบุญเรือง ผู้กํากับ พันคํา ผู้พากย์ ทิดเขียว นักแสดง พักตร์ มหาสารินันท์, ชวาลา