ชายสองโบสถ์

ชายสองโบสถ์ ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง ผู้อํานวยการสร้าง “ทิดเขียว” นายชุณห์ ปิณฑานนท์ ประธานกรรมการบริษัทสหคีนิมาจํากัด ร่วมกับ สาขาสมาคมคณะรัฐธรรมนูญอําเภอพระนคร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเราไปชมภาพยนตร์ พากย์เรื่องมโหฬารของ “ทิดเขียว” เรื่อง ชายสองโบถส์” ซ้อนละครเกษธนนาฏ เฉลิมนาฎชุดใหม่ ฉะเพาะรอบเช้าวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เดือนนี้ที่ ศาลาเฉลิมกรุง โดยนําเงินรายได้ทั้งสิ้น ส่งเข้าสมทบทุนในการเรียกร้องดินแดนของเราคืน และเฉลี่ยบำรุงสาขาสมาคม ฯ ร่วมด้วยแตรวง...