แม่เสือสาว

แม่เสือสาว ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 24 พฤศจิกายน 2494 ฉายที่นิวโอเดียน ผู้ประพันธ์ อรวรรณ ผู้กํากับ ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร ผู้ถ่ายภาพ ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร ธุรกิจกองถ่าย ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร,สวาท รัตนสาสน์, อําพัน ศิระสงเคราะห์, จํานงค์ บุญเหลือ นักแสดง เติม โมรากุล เป็น นายอําเภอ...