ล้างบาง

ล้างบาง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่โรงหนัง เท็กซัส บริษัทสร้าง สุเทพภาพยนตร์ นักแสดง ทนง ดํารงค์กุล, สุวรรณา จันทร์จํา, ผดุงศักดิ์ บุณยรัตนพันธ์