เสือไทยอาละวาด (สุภาพบุรุษเสือไทยภาคสมบูรณ์)

เสือไทยอาละวาด (สุภาพบุรุษเสือไทยภาคสมบูรณ์) ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 26 กันยายน 2493 ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ฉวีวงศ์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เชาวน์ ฉวีวงศ์ ผู้ประพันธ์ เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้กํากับ เสนีย์ บุษปะเกศ เค้าเรื่อง “เริ่มตั้งแต่สุภาพบุรุษเสือไทยของเรา พร้อมด้วยอ้ายแม่น และ อีกรอง หนีตํารวจกองปราบซึ่ง อ้ายเดชเพื่อนเกลอร่วมตายเป็นผู้นํามาล่า อ้ายคง ตรงไป...