เกาะเทพบุตร

เกาะเทพบุตร ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว 26 กุมภาพันธ์ 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้อํานวยการสร้าง สนาน – วรรณภา ผู้พากย์ สนาน – วรรณภา นักแสดง เชาว์ แคล่วคล่อง, นงเยาว์ ลักษณะลม้าย จมื่นมานิตย์นเรศร์ เค้าเรื่อง ชาวเกาะ “อยู่เกาะต้องสู้ สาวนักสู้...