ขวัญเรียม

ขวัญ-เรียม ภาพยนตร์รักอมตะ สร้างจากบทประพันธ์ “แผลเก่า” ของ ไม้ เมืองเดิม ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2479 และเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดย เชิด ทรงศรี และสร้างสถิติรายได้สูงสุดมาแล้ว ครั้งนี้ได้ถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับความเกี่ยวพันกับ คลองแสนแสบ ทุ่งบางกะปิ เจ้าพ่อไทร และนามแห่งตัวละครอันเป็นอมตะ ขวัญ-เรียม โดยเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของเรื่อง ให้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2483 แทน เพื่อให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด โดยไม่บิดเบือนข้อมูลดั้งเดิม ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ชมเห็นได้ชัด ถึงความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นการเมือง วัฒนธรรม ความคิด การหลั่งไหลเข้ามาของสิ่งใหม่ๆ...