ไก่หลง

ไก่หลง (2519) พระพิราพฟิล์มโปรดักชั่น โดย เสนอ คราประยูร ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์ชีวิต ตลก บู๊ ฮา สมบัติ เป็นไก่กะล่อน ไล่ต้อน ลักษมี ไก่มัน สายัณห์ พันธุ์ไก่ชกมวย ต้อนไก่แสนสวย ศิริขวัญ สี่ไก่ไฟแรงพอกัน..มัน..ซู่ซ่า..ซู่ซ่า..ไก่อะไรกันจ๊ะ ไก่หลง ของ สุภาว์ เทวกุล กระจุยซะแล้ว เดือยข้า มาเสียท่า..ไก่หลง ด๊าย..ควั๊บ ควั๊บ สมบัติ เมทะนี ลักษมี เพ็ญแสงเดือน...