โชคมนุษย์

โชคมนุษย์ ชุมนุมดาราเอกแห่งจอเงินในภาพยนตร์ สีสวยงามระยับ สร้างจากบทประพันธ์ของ วรรณสิริ โชคมนุษย์ เรื่องของหลายชีวิตที่โชคชะตาได้หมุนเวียนให้มาพบกัน แต่ละชีวิตมีทั้งความสมหวังและเศร้าหมองและมีทั้งหัวเราะและน้ำตา นำแสดง โดย ชลิต สุเสวี ประภาพรรณ นาคทอง ฉลอง สิมะเสถียร สุพรรณ บูรณะพิมพ์ สมชาย สามิภักดิ์ กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี