ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เพื่อนโปรดักชั่น พระธาตุนี้สร้างบูชาพระคุณแม่ ด้วยเลือด ด้วยชีวิต และน้ำตา ของลูกทรพี ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วาสนา สิทธิเวช สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต ปริศนา วงศ์ศิริ, นพดล ดวงพร, ต้น โตมร, สิงห์ อิ่มลาภ, ชาญ บ้านสัน, จรูญ คงสงค์, รัตนา ขอมีกลาง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา กำกับการแสดง สุนทร อ่อนมาก ดำเนินงาน...