เหลือแต่รัก

ผิดด้วยหรือที่ “ผู้หญิงพาร์ทเน่อร์” จะมีรักแท้ประดับใจ เมื่อสมรัก-สมสุข เธอกลับต้อง… เหลือแต่รัก ของ ธนาชัย ชิโณทัย แสงบัวทองภาพยนตร์ เสนอ… สองดาราคู่ขวัญ ที่ปวงประชาชื่น ไพโรจน์ ใจสิงห์ วันดี ศรีตรัง พร้อมด้วย ดวงใจ หทัยกาญจน์, ไท ธรรมราช, วาสนา ชลากร, ประมินทร์ จารุจารีต, ม.ล.รุจิราอิศรางกูร, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, มารศรี อิศรางกูร, รมย์ ราชพร, ทัต...