เกาะมุกดาดำ

เกาะมุกดาดํา ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 27 กุมภาพันธ์ 2497 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง รัษฎาฟิล์ม นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สุชาดา