Forgot your password?

A password will be emailed to you.

27 ตุลาคม 2494

วิญญาณรักของนางนาค

วิญญาณรักของนางนาค

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 27 ตุลาคม 2494 บริษัทสร้าง ราชวัตรภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ไพรัช สังวริบุตร ผู้กํากับ รังษี เสวิกุล ผู้เขียนบท รังษี เสวิกุล ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร ผู้ลําดับภาพ ไพรัช สังวริบุตร ผู้พากย์ “คารม” กับ “พรพรรณ” เรื่องย่อ ในวันสงกรานต์ ณ...

ค่ายลั่นฟ้า

ค่ายลั่นฟ้า

ค่ายลั่นฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 27 ตุลาคม 2494 ฉายที่ ศรีบางลําพู บริษัทสร้าง ชวาลาภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “ พิสดาร รักโศรก ทารุณ และ เสียสละ” นักแสดง ชวาลา, บุศราพันธ์, พันจันทร์ มานิดา, ชูจิตร์, จรี ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 27 ตุลาคม...