กำพร้าช้างแสนรู้

กำพร้าช้างแสนรู้ เอส.อาร์.ฟิล์ม โปรดั๊คชั่น เสนอ เพื่อประกาศสู้ กู้ศักดิ์ศรี “ช้างไทย” รอกำลังใจ จากพี่น้องเลือดไทย เพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะ ในฐานะ “ช้างไทย” มิใช่ไร้ฝีมือ สู้เขาได้ “สบายบรื๋อ” กำพร้าช้างแสนรู้ ชมบทบาท ช้างแสนรู้ ของไทย เรื่องแรกและเรื่องเดียวเท่านั้น นำโดย ดาราคู่ขวัญ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงนภา อรรถพรพิศาล ร่วมด้วย อรสา อิศรางกูร, ชิต ไทรงาม, เมตตา รุ่งรัตน์, นนท์,...