เสือดำ

เสือดํา ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง นาคราชภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ชิตร โปษยานนท์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต ผู้กํากับ ชิตร โปษยานนท์ ผู้ถ่ายภาพ สุจินต์ สุทธิวรรณ ผู้ล้างฟิล์ม ม.ร.ว. ทันพงศ์ กฤดากร เรื่องย่อ หลังจากการตายของ เสือฝ้าย ผู้ทรงอิทธิพลแห่งเมืองสุพรรณ เศรษฐีแทนก็เรืองอํานาจและ...