เขาชื่อกานต์

หมอกานต์มาประจำเมืองพิษณุโลก พร้อมความรักที่สดใสและอุดมการณ์ที่เต็มเปี่ยม ความห่างไกลจากความเจริญของสังคมเมืองถุกทดแทนด้วยน้ำจิตน้ำใจของชาวบ้านที่มอบให้แก่หมอกานต์และภรรยา ด้วยความเคารพและชื่นชม โชคร้ายที่มันไม่เพียงพอจะรั้งภรรยาของคุณหมอไม่ให้กลับไปสู่ความศิวิไลซ์เมื่อความอดทนของเธอสิ้นสุด ช่วงเวลานี้เองที่ หมอกานต์ต้องเผชิญกับอำนาจมืดซึ่งไม่ต้อนรับคนอย่างเขา หมอกานต์รู้ดีว่ากำลังเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงระหว่างความรักต่อภรรยากับความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของหมอคนหนึ่ง   เขาชื่อกานต์ เป็นภาพยนต์ที่ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และ คำวิจารณ์ที่ดีในภาพยนต์ไทยเรื่องแรก ที่กล้าตีแผ่เรื่องต้องห้ามคือ การคอรัปชั่นในวงราชการไทย เขาชื่อกานต์ (2516) ละโว้ภาพยนตร์ เสนอ เขาชื่อกานต์ สุวรรณี สุคนธา (ประพันธ์เรื่อง) สรพงศ์ ชาตรี นัยนา ชีวานันท์ ภิญโญ ทองเจือ อรรถ, คธา อภัยวงศ์, มารศรี อิศรางกูร, เริง พนม...