ชายชาติเสือ 2495

ชายชาติเสือ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 28 พฤศจิกายน 2495 ฉายที่ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ผดุงศักดิ์ภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “ดุเดือด, ตื่นเต้น, รักโศรก, เสียสละ” นักแสดง สิงหรา, พรรณี ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495