แม่กาวาง

จริงๆ ฮะ คนไทยเขาเรียกผมว่า “แม่กาวาง” จารุณี สุขสวัสดิ์ เป็น กาเหว่า สรพงศ์ ชาตรี เป็น คุณปู่ ส. อาสนจินดา ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ วิยะดา อุมารินทร์ แม่กาวาง (2524) ข้อความบนใบปิด โอลิมปิคฟิล์ม เสนอ พรพจน์ กำกับการแสดง จริงๆฮะ คนไทยเขาเรียกผมว่า… แม่กาวาง จากละครวิทยุคณะ เกษทิพย์ สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์...