สุภาพบุรุษเสือไทย 2492

สุภาพบุรุษเสือไทย สุภาพบุรุษเสือไทย Criminal Without Sin ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเนาเศรษฐบุตร, แท้ประกาศวุฒิสาร ผู้ประพันธ์ เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้กํากับ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้เขียนบท ประจิต จุลละพันธ์ ผู้ถ่ายภาพ แท้ ประกาศวุฒิสาร ผู้ทําดนตรีประกอบ...