ฉากสุดท้ายของทัดทรวง

ผู้กำกับ : ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ นักแสดง: ทัดทรวง มณีจันทร์     ศิวกร ชุ่มชื่น     ประกายกานต์ กอบเกื้อกูล     โรเบิรต์ ฟองออเดรซ     น้อย โพธิ์งาม     เทพยุดา ศรียาภัย     วันที่เข้าฉาย: 29 ธันวาคม 2538