ด้วยน้ำมือนาง

ด้วยน้ำมือนาง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 3 ตุลาคม 2496 ฉายที่ พัฒนากร ผู้พากย์ สมพงษ์ วงษ์รักไทย – พวงเล็ก