นิทรา-สายัณห์-2493

นิทรา-สายัณห์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 30 ธันวาคม 2493 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเภา ประสงค์ผล ผู้ประพันธ์ อิงอร ผู้กํากับ ประสงค์สิงห์ กมลศักดิ์ ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล, ฉลาง ประสงค์ผล ผู้ลําดับภาพ ฉลาง ประสงค์ผล ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ประเทือง ศรีสุพรรณ...