ห้าชีวิต

ห้าชีวิต 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 30 ธันวาคม 2495 ฉายที่ พัฒนากร นักแสดง ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สมควร กระจ่างศาสตร์