แรงอาฆาต

แรงอาฆาต ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 30 พฤษภาคม 2495 โรงหนัง พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง เสน่ห์ โกมารชุน ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยชนิดดุเดือด ไม่เป็นศีลธรรม” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2495