คนภูเขา

ภาพยนต์กึ่งสารคดีเรื่องเยี่ยมของผู้กำกับคุณาวุฒิ ( หลังจากนั้นมีอีกเรื่อง คือ ลูกอีสาน ในปี พ.ศ. 2525) เชิญชมอมตะภาพยนต์ แนวกึ่งสารคดี ที่ถ่ายทอดชีวิตจริงของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่คงหาภาพเหล่านี้ดูไม่ได้อีกแล้ว คนภูเขา (2522) ชื่อภาษาอังกฤษ : MOUNTAIN PEOPLE ไฟว์สตาร์โปรดัคชั่น “คุณาวุฒิ” ผู้สร้าง เมียหลวง เสนอ คนภูเขา น้ำ…เป็นของปลา ฟ้า…เป็นของนก ภูเขา…เป็นของหมู่เฮา มนตรี เจนอักษร, วลัยรัตน์ เปาวรัตน์, สุภาวดี เทียนสุวรรณ, พิสิษฐ์...