ราชินีดอกหญ้า

ราชินีดอกหญ้า “สุรสีห์ ผาธรรม”…ผสานผสมความกลมกลืน… “ศิลปพื้นบ้าน..กับ..ศิลปสากล” ให้เกิดความแปลกใหม่ในลีลา..”หนุ่มสตริง..กับ..สาวหมอลำ” สีบุญเรืองฟิล์ม ผลิตผลของ สีบุญเรืองฟิล์ม โดย สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง “สุรสีห์ ผาธรรม”…ผสานผสมความกลมกลืน… “ศิลปพื้นบ้าน..กับ..ศิลปสากล” ให้เกิดความแปลกใหม่ในลีลา..”หนุ่มสตริง..กับ..สาวหมอลำ” ราชินีดอกหญ้า แสนยานุภาพ บทภาพยนตร์ สามารถ วงเวียน ลำดับภาพ มงกุฎ พวงช้อย กำกับศิลปกรรม พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา/วิสา คัญทัพ สร้างเพลง ดาวน้อย สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง ใบปิดวาดโดย บรรหาร...