ลูกทุ่ง

ลูกทุ่ง ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง 31 มีนาคม 2482 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ไทยจํากัด ผู้อํานวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้กํากับ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ถ่ายภาพ ประสาท สุขุม A.S.C. เรื่องย่อ ณ ลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสาลี อันเป็นเขตกสิกรรม ครอบครัวของพ่อชมดํารงชีพด้วยการทําไร่ไถนามาหลายชั่วอายุคน พ่อชมมีลูกชายด้วยกันอยู่สองคน คือ ช่วย คนพี่คิดจะเจริญรอยตามพ่อ...