ผู้พิชิตกรรม

ผู้พิชิตกรรม ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์  4 กรกฎาคม 2495  ฉายที่ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง สี่พระยาภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ชีวิตที่เร้าใจ ชีวิต เสทือน ใจ รักโศก” ผู้แสดง อรอนงค์, วิมาน ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2495