สัตตหีบ

สัตตหีบ   ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้คัดเลือกนักแสดง หลวงกลการเจนจิต เรื่องย่อ เรื่องราวเกิดขึ้นที่ตําบลสัตหีบ สันต์ ชาญชล หนุ่มประมง สมัครรักใคร่อยู่กับ นวล มิ่งทรัพย์ ลูกสาวของนายเพิ่ม วันหนึ่งสันต์หาปลาได้มากกว่าปรกติ จึงเกิดครื้มใจชวน ชัย เชาว์งาม เพื่อนรักไปเลี้ยงฉลองกันที่ตลาด จําเพาะพอดี เดช ผู้คุมแห่งคุกสัตหีบซึ่งเบื้องหลังประกอบการทุจริต...