ผู้ใหญ่ลี

หมาน่อย! หมาน่อยธรรมดา! มาแล้ว หมาน่อยธรรมดา สมบูรณ์แบบ ทันอก ทันใจ ผู้ใหญ่ลี ภาพยนตร์สุดยอดของความบันเทิง สีวิจิตร์ นำโดย สมบัติ บุศรา ทักษิณ ปรียา สมจิตต์ ส.อาสนจินดา เสน่ห์ สุคนธ์ ทองแถม ขวัญ ถวัลย์ บู๊ ทอมมี แอ๊ค พิภพ และ ล้อต๊อก ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม.